2007. augusztus 21. napján hoztam nyilvánosságra az Alkotmánybíróságnak márciusban benyújtott beadványomat.

Ezt követően a honlapomon rendre elérhetővé tettem azon - közérdeklődésre számot tartó - dokumentumokat, amelyek a politikai helyzet normalizálódásának reményében vívott "jogviselésem" során keletkeztek.


On August 21st, 2007 I made public my petition that had been submitted to the Constitutional Court in March.

Thereafter I publicised consecutively all documents reckoning on public concern, that were issued in the course of my "lawfare" aiming the political conditions to return normal.